Измиване на двигател с гореща пара

Ефект от процедурата:

  • Добре иззглеждащ двигател без остатъци от масло.
  • Без опасност за електронните компоненти на автомобила.

Процедурата представлява почистване на горния отсек на двигателя с гореща пара. Благодарения на силата на парата двигателят се почиства, без да има никаква опасност за електронните компоненти на автомобила, тъй като практически не се използва вода.