Почистване и дезинфекция с гореща пара на въздухопроводи

Ефект от процедурата:

  • Дезинфекцира въздуховодите
  • Почистване на въздуховодите
  • Премахва боклуците и праха от въздуховодите
  • Премахва слаби миризми

Почистване и дезинфекция с гореща пара на въздухопроводи  е процедура, при която се вкарва гореща пара под налягане във въздуховодите на автомобила с цел почистване и дезнфекция на въздуховодите.

Въздухопроводите, които са основен източник на неприятни миризми и усещане за застоял въздух в автомобила, както и основен развъдник на  алерго-образуващи източници – полени, спори, гъбички и бактерии и е необходимо да бъдат почистени и дезинфекцирани, за да се предпазим от болести и миризма на застояло. Добре е процедурата да се извършва два пъти в месеца.